Đăng nhập Đăng ký
Server time: 2020-01-24

Không có quy định nào ngoài các qui định bắt buộc về hack/cheat, spam...

1. Cách đặt tên

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội có nội dung liên quan đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, các anh hùng trong lịch sử, các tổ chức đoàn thể, những người nổi tiếng...

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội có sử dụng GM, G-M, Grn, GIVI....hoặc có nội dung mạo danh hoặc có thể gây hiểu lầm rằng nó có liên quan đến nhân viên trực thuộc, các đối tác của game.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội có nội dung xâm phạm đến nhãn hiệu thương mại, bản quyền của các công ty, tổ chức hay cá nhân khác.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội trái ngược phong tục tập quán, pháp luật, liên quan đến tôn giáo hay gây mối ác cảm cho người khác.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội mang nội dung xúc phạm, lăng mạ hay sỉ nhục người khác dưới mọi hình thức.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội mang nội dung tình dục, khiêu dâm hay có nội dung phân biệt đối xử giữa những hội viên hay giữa các vùng miền, ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội có nội dung chống đối chính quyền, xã hội hay tuyên truyền cho các hoạt động bất hợp pháp khác.

- Không được đặt tên tài khoản, nhân vật, bang hội có sử dụng từ ngữ thô tục, không lành mạnh hay thiếu trong sáng dễ gây hiểu nhầm cho người khác.

- Không được đặt kiểu quản bá máy chủ khác.

2. Hack cheat

- Nghiêm cấm tất cả các hành vị sử dụng hack, cheat, dùng source game khác, phầm mềm thứ 2 can thiệp vào trò chơi.

- Chia sẻ, buôn bán, rao hack,.. ở bất kỳ nơi nào, kể cả ngoài game cũng sẽ bị khoá ip vĩnh viễn.

3. Spam

Các hình thức spam - Lần 1: khoá ip 3 ngày; - Lần 2: khoá ip vĩnh viễn.